Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Bidens frondosa L.

Srpski naziv

Američki dvozub


Opis vrste

Skoro gola jednogodišnja biljka, visoka 10-100 cm. Listovi na lisnim drškama, perasto složeni, sa 1 (-2) parom režnjeva i sa jednim, većim terminalnim režnjem; režnjevi su izduženo lancetasti do ovalni, na vrhu postepeno ili naglo ušiljeni, grubo nazubljeni. Glavica 10-20 mm u prečniku, uspravna, šira nego duža; spoljnih involukralnih brakteja 5-8, zeljastih, ponekad nalik listovima, manje više zeljastih, ponekad listolike, pri bazi obrasle dugim, mekim dlakama, spoljne involukralne brakteje izduženo jajaste, crnkaste, sa suvim, opnastim obodom. Ljuspe na receptakulumu duge koliko i ahenije, izdužene, suve i opnaste, sa tamnim linijama. Ahenije 5-8 mm, klinaste, naborane, sa štrčećim dlakama na licu i po obodu. Cveta: od VIII do X. Oprašivanje: entomofilija. Plodonošenje i rasejavanje: IX-XI, epizoohorija.
Biljka vlažnih i močvarnih mesta: rečne šume vrba (Salix) jova (Alnus) i breza (Betula). Autohtoni areal joj je na Američkom kontinentu (Kanada, SAD, Srednja i Južna Amerika) kao i u severnim tropskim zemljama (Pacifičke i Atlanske zemlje). U Evropu je uneta slučajno, a danas je već prirodno rasprostranjena, sa formiranom populacijom. Kod nas se javlja sporadično.
Autor: Marko Rućando


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice