Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Bidens tripartitus L.

Srpski naziv

Dvozubica, obični dvozub


Opis vrste

Jedno ili dvogodišnja robustna biljka, naraste i do 120 cm visine. Koren jak i vretenast, stablo uspravno, golo, često crvenkastim prevučeno; grana se od osnove. Listovi ± naspramni i izdeljeni na 3-5 dela, sa naličja slabo dlakavi. Cvasti neupadljive smeđožute boje, glavičaste, 1-2 cm široke, rastu na vrhu grana. Cveta u leto, biljka je kratkog dana pa joj odgovara umereno toplija klima. Plod je trnovita ahenija, koja se kači na životinje i tako prenosi (zoohorija).
Raste na vlažnijim i humusom bogatim tlima, pre svega na neobrađenim površinama uz puteve, nasipe, jarkove, ali se javlja i kao korov oranica i voćnjaka. U ravnici mestimično rasprostranjen na obali stajćica i u plavnoj zoni reka, a ide i u visinu, sve do planinskih oblasti. Lekovita je biljka.

Sin. Bidens orientalis Velen.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice