Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Carthamus lanatus L.

Srpski naziv

Bodalj


Opis vrste

Kruta zeljasta biljka, jednogodišnja, 25-100 cm visoka. Stabljika uspravna ili ustajuća, sa mnogo listova, gronjasto granata, žućkastobela, paučinasto ili razređeno dlakava. Listovi kožasto čvrsti, po obodu sa bodljama nazubljeni, sa žlezdama istačkani. Listovi perasto deljeni u režnjeve, pri dnu stabljike sedeći, gornji sa srcastom osnovom obuhvataju stabljiku. Glavice pojedinične na vrhovima grančica, zvezdasto opkoljene listovima gornjeg dela stabljike i listovima involukruma. Spoljašnji listovi involukruma postepeno prelaze u listove koji podupiru glavice. Involukrum 18-25 mm dug, jajast, a njegovi listići su lancetasti i završavaju u bodljama (spoljnji) i u bodljastom suvokožičastom nastavku (unutrašnji). Cvetovi zlatnožuti, sa crvenom nervaturom. Papus u više redi od malih ljuspi i čekinja. Ahenija jajasta, sa četri ivice, tamnosmeđa. Cvetanje VII-VIII (X).
Biljka stenovitih i dobro osunčanih mesta, ali se nalazi i pored puteva i oranica, u napuštenim vinogradima i voćnjacima, kao i u krčevinama i progalama šuma. Mediteranskog je porekla, a raste od srednje i južne Evrope do Evropskih delova Rusije. Takođe živi u severnoj Africi, a introdukovana je i u Ameriku i Australiju.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice