Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea arenaria Bieb. ex Willd.

Srpski naziv

Peščarski različak


Opis vrste

Višegodišnja pionirska vrsta peščanih dina, pontska vrsta. Naraste 50-80 cm visoka, stabljika od osnove granata, ± uspravno stojeća ili polegla. Listovi zeleni, ali sa belim slojem pustenastih dlačica. Glavice pojednačne na grančicama. Involukrum jajast sa zelenim listićima. Cvetovi ružičasti. Papus beo, upola kraći od ploda, ahenija gola, 3-4 mm dugačka. Cveta od juna do septembra.
Karakterističan i relativno čest u peščarama – u Subotičkoj, i u Južnom Banatu, od Deliblata do Dunavskih sprudova severoistočne Srbije. U Rumuniji, i južnije prema Bugarskoj zastupljen je sa retkom formom subsp. borysthenica. U Mađarskoj je zaštićen i dosta visoko na odštetnom cenovniku. Generalno nije ugrožen, ali ga s druge strane databaza invazivnih biljaka (npr. cabi.org - Invasive Species Compendium) neopravdano vodi kao invazivnu vrstu. Da je neopravdano mapa sa svega dve tačke jasno potvrđuje (računa se kao invazivna na svega 2 lokacije na mapi sveta: Litvanija i Slovačka). Napomena: kao i većina različaka filogenetski je dosta složeni takson, te se više govori o agregatu, u koji kao mikrovrste spadaju naši različci: Centaurea borysthenica i C. tauscheri i C. jankana (vidi respektivne opise), a prema istoku i drugi.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović