Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea incompta Vis.

Srpski naziv

Krpasta zečina


Opis vrste

Višegodišnja planinska biljka sa brojnim uspravnim, 50 cm visokim, razgranatim stabljikama. Kao i ostale zečine ima dve vrste listova – listopadno bazalno u obliku rozete (sasušuje do cvetanja) i zeleno lišće stabljike. Listovi su lirasto rascepkani. Involukrum je 14 x 10-11 mm, papus oko 1/3 duži od ahenije.
Endemit je Balkanskog poluostrva (Hrvatska, BiH, CG, Srbija?). Nešto slična je takođe endemskoj derventanskoj zečini (Centaurea derventana) od koje je nešto raširenija na Balkanu i odlikuje se različitim ekološkim i morfološkim odlikama (doduše obe vrste pripadaju agregatu Centaurea cuspidata, vrste zapadnobalkanskog porekla).

Nom. irreg. Centaurea incompta subsp. derventana in: Tutin, T. G. et al.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Balkanski endem


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice