Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea kosaninii Hayek

Srpski naziv

Košaninov različak, Košaninova zečina


Opis vrste

Višegodišnja, 70-80 cm visoka biljka stenovitih planina, sa uspravnim i slabo granatim stabljikama uglastog preseka. Listovi goli, u rozeti nepravilno režnjeviti, dok su gornji dvostruko perasto deljeni, sa uskim lancetastim režnjevima. Niži listovi stabljike stoje na peteljkama a najviši su sedeći, manji i jednostavno deljeni. Prilično krupne cvetne glavice stoje pojedinačno na dužim drškama, obodni zrakasti cvetovi su veći od središnjih, cvet je purpurno-ljubičast. Venčić je sulatičan (sraslih latica), involukrum objajast, 20 x 13 mm, sa tupim, golim, jarkozelenim listićima. Listići ovoja (involukruma) imaju 0,5 mm širok žućkasti obod, pri vrhu sa sitnim zupčastim trepljama. Vreme cvetanja: VII-IX. Plod je jednosemena ahenija duga oko 3,5 mm, na vrhu sa oko 8 mm dugim papusom.
Endemit južnog Balkana (Kosovo i severoistočna Albanija), kojeg je za nauku 1914. godine opisao austrijski botaničar August Hayek i nazvao u čast legatora Nedeljka Košanina, srpskog botaničara čačanskog porekla, u to vreme profesora na Univerzitetu u Lajpcigu. Locus classicus bio je vrh Paštrik (1100 m n.v.) u severnoj Albaniji.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Balkanski endem
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice