Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea montana L.

Srpski naziv

Plavičje, gorska zečina


Opis vrste

Višegodišnja planinska biljka (do 1900 mnv), visoka 30-60 cm. Listovi se ± dugo spuštaju niz stabljiku, obično su s obe strane ravnomerno zeleni, nikada nisu uži od 1 cm. Cela biljka maljava. Pojedinačne cvetne glavice velike, rubni cvetovi plavi, unutrašnji ljubičasti. Venčić je kao i kod drugih Centaurea sulatičan (sraslih latica). Nastavci listića involukruma (ovojak, ovojnica) su češljasto trepavičavi, trepavice otprilike jednako duge kao širina crnog ruba, koji je izražen, celovit, i spušta se s obe strane do dna. Cvetanje: V-X.
Centralnoevropski florni element, uglavnom nastanjuje livade i krčevine šumskih predela brdskog i pretplaninskog područja. Retka je, ali se na pogodnim staništima može javiti u većem broju.

Sin. Cyanus montanus (L.) Hill
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice