Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea nigrescens Willd.

Srpski naziv

Crnkasti različak


Opis vrste

Višegodišnja, 20-50 cm visoka biljka sa valjkastim, čvornovatim rizomom. Stabljika uglasta, gola, uspravna i granata. Listovi goli ili nešto čekinjasto hrapavi, u donjem delu stabla na drškama, često režnjeviti, gornji sedeći, ± prilegli, jajasti ili lancetasti sa suženom osnovom. Glavice pojedinačne na vrhu grana, poduprte listovima sa gornjeg dela stabljike. Involukrum 14-15 x 7-11 mm, jajast ili cilindričan. Listići involukruma zeleni; nastavak crn, kratko trouglast, sa pravilnim češljastim trepljama, prilegao, ne pokriva listiće. Terminalna treplja kraća od bočnih. Cvetovi purpurni. Papus nedostaje. Ahenija svetlosmeđa, 3 mm duga. Cveta u julu.
Nastanjuje travnata i žbunovita mesta u planinama. Kod nas redak, zabeležen samo u zapadnoj Srbiji (pl. Ozren). Srednjoevropski florni element.

Sin. Centaurea jacea subsp. nigrescens (Willd.) Čelak.; Centaurea dubia auct. (designation inval.)
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice