Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai

Srpski naziv

Panonski različak


Opis vrste

Ovaj takson, izveden iz tipske forme različka je distinktivan (razlikuje ga znatno vitkiji, delikatan habitus, uski lancetasti listovi cele stabljike i svilena maljavost) no postoje jasne indicije da hibridizuje sa drugim različcima, pa je time determinacija i sistematika znatno otežana. Ovaj različak takođe je i raširen na velikom arealu, zapadnom, istočnom i južnom: nalazimo ga od južne Francuske i južne Nemačke na zapadu do Ukrajine na istoku i Grčke na jugu. Dugo se u botaničkoj literaturi vodio samo kao podvrsta različka (subsp. angustifolia) ali su podrobnije studije pokazale da se razlikuje i po ekologiji i po genotipu. Čak su se bližom proverom pojedini primerci u starim herbarima pokazali kao ovaj takson – zbog nepoznavanja vrste u vreme sakupljanja zbirke pogrešno su bili determinisani kao obični različak (Kruk & Szymańska, 2012). U severnim delovima Evrope (u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj) novije se čak vodi kao invazivna vrsta (izveštaj cabi.org - Invasive Species Compendium, 2011) i izveštavaju o sinantropskom ponašanju vrste – pojavljuje se u urbanim i agrarnim sredinama kao korov. To proširenje areala možda – ili najverovatnije – ima veze sa globalnim klimatskim promenama.
Iako formalno nezaštićen, ovaj predstavnik prirodne flore Srbije je ugrožen (u Vojvodini pred iščezavanjem), nestao je ili nestaje u trendu zajedno sa mnogim staništima za koje je vezan, naročito zbog kultivisanja pašnjaka u oranice.

Stari naziv: Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli; Cyanus angustifolius (Mill.) Soják, Jacea pannonica (Heuff.) Soják
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović