Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea rupestris L.

Srpski naziv

Krška zečina


Opis vrste

Višegodišnja biljka jednostavne ili od sredine granate stabljike, visoke 15-70 cm. Listovi sivozeleni, ± vunasto dlakavi, duguljasto eliptični, donji sa drškama, gornji sedeći. Svi listovi perasto deljeni, bazalni s dvostrukim režnjevima, gornji usko linearni, 1-2 mm široki, bodljikavog vrha. Glavice pojedinačne, na dugim drškama, involukrum (ovoj) jajast, velik 2 x 1,5 cm. Listići involukruma žućkastozeleni, ± vunasto dlakavi, sa češljastim trepljama, nastavak listića trouglast, s obe strane se spušta do dna. Na vrhu šiljat s bodljom. Cevasti cvetovi limunžuti, zračni obodni nešto tamnije žuti. Beličast papus ± dvostruko kraći od ploda, ahenija gola, sivoplava, 4 mm duga. Cvetanje: VI-VIII.
Endemit suvih montanih staništa (krševa i kamenjara) i gorskih pašnjaka pod mediteranskom klimom. Submediteranski element sa istim arealom: Italija, Austrija, Hrvatska, BiH, Crna Gora i južni delovi Srbije. Medonosna je biljka.

Sin. Centaurea rupestris subsp. aculeata Arcang.; designatio inval. Centaurea rupestris subsp. finazzeri (Adamović) Hayek
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice