Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea sadleriana Janka

Srpski naziv

Sadlerov različak, panonska zečina


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 60-150 cm visoka, sa od sredine granatom stabljikom. Listovi kožasti, isprekidano deljeni s duguljastim režnjevima, od gore glatki, a s naličja čekinjasto hrapavi; u donjem delu stabljike su na drškama, u gornjem sedeći i manje deljeni. Glavice pojedinačne na vrhu grančica, na kraćim ili dužim drškama. Ova vrsta je u mnogome slična velikom različku (Centaurea scabiosa) od kojeg je odvojen kao zaseban takson, i teško ih je razlikovati ako primerak nije u herbaru ili ruci. Ipak, odlikuje ih jasno različit listić involukruma: kod sadleriana nastavak unutrašnjih listića je povećan, objajast, po obodu sjajno beo a u sredini sa trouglastom izraženom tamnom mrljom; iscepan je sa kratkim trepljama (kod scabiosa je jače češljasto izdeljen i bez belog oboda); listići involukruma imaju tik uzan crni obod (dok je kod velikog različka u obodu više crnog). Ove odlike s malo iskustva i vizuelno – bez upotrebe uvećala – relativno lako odaju ovaj različak. Cvetanje: VII-VIII.
Panonskog je rasprostranjenja, subendem sa arealom od Slovačke do Rumunije. Za područje Srbije (Vojvodinu) postoje samo literaturni podaci a i oni su malobrojni, čemu verovatno doprinosi da je tretiran kao podvrsta, pa razlikovanju nije posvećena potrebna pažnja. Tako se desilo da ova znatno proređena i ugrožena vrsta na listu zaštićenih (Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, Prilog I) formalno dospeva jedino kroz tipsku vrstu a ne i kao zaseban takson.

Sin. Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (Janka) Asch. & Graebn.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Panonski endem
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice