Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Centaurea tauscheri A. Kerner

Srpski naziv

Taušerov različak


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 50-80 cm visoka. Stabljika uspravna, često od osnove granata, sa dugim granama. Listovi hrapavi ili pustenasto dlakavi; u donjem delu stabljike na peteljkama, režnjeviti, prema gore sedeći i perasto deljeni a na vrhu stabljike nedeljeni lancetasti. Glavice pojedinačne. Cvetovi ružičasti, papus beo. Involukrum jajast, listići zeleni; nastavci listića crnkasti, veoma kratki i šiljati, sa obe strane sa 3-4 češljaste treplje. Cvetanje VII-X.
Pontski florni element. Prema Flori Srbije nalažen je u okolini Beograda.

Sin. Centaurea arenaria subsp. tauscheri (A. Kern.) Soó; Centaurea hungarica Gugler
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice