Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Lactuca alpina (L.) A. Gray

Srpski naziv

Alpski mleč


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Direktiva o staništima EU – SAC 6430
Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović