Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Cichorium intybus L.

Srpski naziv

Cikorija, vodopija


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 30-120 (200) cm visoka. Koren vretenast. Stabljika uspravna, kruta, uglasta. Listovi zeleni, prizemni listovi oblancetasti, listovi u gornjem delu stabljike sedeći, duguljasti do lancetasti. Cvetovi jezičasti, svetloplavi, retko beli ili ružičasticrveni. Plod ahenija, slamastožuta, svetlosmeđa do crnkasta. Cvetanje: VII-IX. Stanište: Pored puteva , po zidinama, oranice, livade, progale nizinskih i mezofilnih šuma. Opšte rasprostranjenje: Evropa, prednja Azija, severna Afrika, severna, tropska i južna Amerika, južna Afrika, Australija i Novi Zeland.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice