Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Cirsium pannonicum (L. fil.) Link

Srpski naziv

Panonski osjak, panonska palamida


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 40-120 cm visoka, sa kratkim korenom i dugačkim nezadebljalim žilama. Stabljika uspravna, jednostavna ili sa dugačkim grančicama, ove na vrhu sa glavicom, u donjem delu sa malo dlaka i nešto okriljena od listova koji se spuštaju niz stabljiku. Listovi sa obe strane sveže zeleni ili katkad sa donje strane sivozeleni, sa kratkim drškama, osim toga često i paučinasto dlakavi, nedeljeni, duguljasto lancetasti, po obodu kratko bodljasto nazubljeni sa finim bodljastim trepljama, kruti; u donjem delu stabljike listovi suženi u kratku dršku, naredni obuhvataju stabljiku i često se nejednako spuštaju niz stabljiku; u gornjem delu stabljike listovi usko lancetasti do linearni, pri osnovi nešto prošireni, kratko obuhvataju stabljiku. Glavice 22-25 mm dugačke, uvek uspravne, na vrhovima grančica, ove bez listova. Involukrum jajast. Listići involukruma jajasti do lancetasti, ušiljeni, bez bodlji ili spoljašnji sa vrlo kratkom bodljom i najčešće zeleni sa purpurnim vrhom, na leđnoj strani sa kratkom jakom smolastom brazdom; unutrašnji listići purpurnocrveni. Dlačice papusa na vrhu zadebljale, prljavobele. Ahenija 3 mm dugačka. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste na vlažnim i sušnim travnim mestima, stenovitim i žbunovitim padinama, u kserofitnim šumama na krečnjaku.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice