Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Srpski naziv

Osjak, osat


Opis vrste

Dvogodišnja, robustna, 50-150 (-300) cm visoka biljka. Listovi jajasto lancetasti, perasto deljeni, s gornje strane sa krutim bodljastim dlakama, sa donje kovrdžavim. Režnjevi listova po obodu oštro nazubljeni, završavaju sa jakom bodljom. Glavice pojedinačno na vrhu grančica, sa kratkim drškama. Listići involukruma takođe sa bodljom. Cvetovi svetlocrveni, ružičasti.
Veoma bodljikav korov ugara, polja i šuma.

Sin. Cirsium lanceolatum (L.) Scop.; Carduus vulgaris Savi
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice