Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Crepis pannonica (Jacq.) C. Koch

Srpski naziv

Panonski dimak


Opis vrste

Sin. Hieracium pannonicum Jacq.


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Biljka potencijalno izumrla u Srbiji.
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice