Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Echinops bannaticus Rochel ex Schrader

Srpski naziv

Banatska sikavica, banatski glavoč


Opis vrste

Višegodišnja, dosta jaka biljka, visoka 50-120 cm. Stabljika uspravna, jednostavna ili od sredine granata, sivo pustenasto dlakava, bez žlezda. Listovi perasto režnjeviti ili perasto deljeni, s gornje strane zeleni i bradavičavo hrapavi, s donje belo pustenasto dlakavi. Kao i srodne vrste, svojim plavim bodljastim cvetovima vrlo dekorativna (gr. echinos=jež, ops=lik). Glavice prvog reda 3-4 cm široke, dok su drugog reda upola manje, 20-22 mm. Listići involukruma goli, spoljnji mali i nazubljeni, unutrašnji lancetasto ušiljeni, od sredine trepljasti. Papus u obliku krunice, njegove ljuspe srasle, na vrhu trepljaste. Čekinje pri osnovi involukruma mnogobrojne i vrlo kratke. Cvetovi bledoplavi; prašnici beli. Cvetanje VII-VIII.
Nastanjuje peskovita staništa i travna mesta uz rubove šuma, u gorskim oblastima na krečnjaku. Submediteranski florni element sa rasprostranjenjem u jugoistočnoj Evropi, Maloj Aziji i Kavkazu. Retka i sporadična vrsta. Naše populacije u prirodi su delom zbog mešanja sa drugim vrstama slabo poznate i verovatno ugrožene (u Rumuniji i Mađarskoj strogo zaštićena vrsta), dok se u nekim zapadnim zemljama (Nemačka, Engleska) kao ukrasna biljka toliko uspešno kultiviše da navodno postoji i u odbeglim populacijama.

Sin. Echinops rochelianus Griseb.; Echinops ruthenicus sensu Rohlena (non M.Bieb.)
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Endem?
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice