Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Echinops ritro L.

Srpski naziv

Trepavičavi glavoč, bledolilava sikavica, plavi čičak


Opis vrste

Višegodišnja biljka, manja od ostalih u rodu, 30-70 cm visoka. Stabljika uspravna, jednostavna ili od sredine granata, okruglasta, izbrazdana, gusto belo vunasto maljava. Listovi lancetasti, duboko dvostruko perasto deljeni na relativno uske režnjeve; s gornje strane tamnozeleni, goli i sjajni (kasnije izgube boju), s donje trajno snežnobelo maljavi. Niži listovi sa drškama, srednji i gornji sedeći ili obuvataju stablo. Režnjevi po obodu bodljasto nazubljeni (između bodlji nisu trepljasti), linearni, prelaze u trn koji ne bode. Biljka upadljiva i atraktivna svojim bodljastim cvetnim glavicama (gr. echinos=jež, ops=lik). Glavice prvog reda velike oko 2 cm; glavice drugog reda loptaste, 2-4 cm široke. Listići involukruma iznutra postepeno skraćeni, spoljašnji bodljasto urezani i izdeljeni, središnji trepljasti, goli, ovi i unutrašnji ljubičasti, završavaju sa stršećom bodljom. Cvetovi bledolilavi ili plavi, malo žlezdasti. Ljuspe papusa srasle, slobodan deo u obliku treplji. Ahenija žućkasto svilasto maljava, duga 6-7 mm. Cvetanje VII-VIII. Ovaj bogato varijabilan takson je u Srbiji i okruženju predstavljen endemskom podvrstom ruthenicus.
Stanište su mu stenovita i sušna travna mesta, sunčane padine, obronci i livade, proređene šume pre svega brdsko-planinskih predela. Evroazijski florni element, sa širokim rasprostranjenjem od zapadne Evrope, Italije, Austrije, Mađarske, Rumunije do preko Balkana u Krim, Kavkaz i Aziju sve do Sibira.

Sin. Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nyman; Echinops ruthenicus M. Bieb.; Echinops ritro-ruthenicus Fisch.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste

Endem
Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice