Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Erigeron canadensis L.

Srpski naziv

Kanadska suvoletnica, repušnjača, hudoletnica


Opis vrste

Jednogodišnja do dvogodišnja biljka, 10-120 cm visoka, sa tankim vretenastim korenom. Stabljika sa mnogo listova, uspravna. Listovi lancetasti do linearno lancetasti. Glavice male, 3-5 mm u prečniku, mnoge u terminalnoj, izduženoj, jako granatoj, metličastoj cvasti. Središni cvetovi žućkastobeli, cevasti, dvopolni. Obodni cvetovi, ženski, beli ili ružičasti. Plod 1 mm dugačak. Cvetanje: VI-X. Stanište: Poreklom je iz Severne Amerike. Sada je rasprostranjena kao neofita skoro po celom svetu-kosmopolit. Prenesena u Evropu već u 17 veku. Odomaćena vrsta. U Srbiji se javlja pored puteva, pruga, po obroncima i padinama nasipa, na ivici kukuruzišta, po oranicama.

Sin. Conyza canadensis (L.) Cronq.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Jako invazivna vrsta (odomaćena pridošlica)


Rasprostranjenje

Unesen, invazivan korov, naročito agresivno se širi po peskovima, jer je otporan na sušu.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice