Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Srpski naziv

Čičava konica


Opis vrste

Jednogodišnja, zeljasta, gusto, oštro dlakava biljka. Dlake stabla su usmerene nadole. Stablo je uspravno, od baze razgranato, visoko 20-80 cm. Listovi su naspramni, prosti, široko ovalni, grubo nazubljeni. Cvetovi su grupisani u glavičaste cvasti. Obodni jezičasti cvetovi su beli, ženski, središnji cevasti, žuti dvopolni. Glavice su skupljene u proste dihazijume na kratkim drškama na vrhu stabla i grana. Plod je ahenija. Cvetanje i oprašivanje: VI-X; entomofilija (insektima). Plodonošenje i raznošenje: u istom periodu, nekada i do prvih mrazeva; anemohorija (vetrom), epizoohorija (na površini životinja), antropohorija (čovek).
Adventivna vrsta poreklom iz Amerike – Srednja Amerika (predeli Anda), Južna Amerika, Severne tropske zemlje. Kod nas je uneta slučajno i danas raste naturalizovana u prirodi, na oranicama, strnjištima, ruderalnim mestima, u okopavinama, baštama, parkovima. Najverovatnije je uneta zajedno sa srodnom G. parviflora sa nekom semenskom robom. Ovde valja napomenuti da se ove dve vrste roda Galinsoga prirodno ukrštaju dajući hibrid G. mixta Murr. Nije isključeno da ovaj hibrid raste i kod nas o čemu svedoče primerci sa različitim stepenom dlakavosti. Ovaj takson bi trebalo proveriti i pratiti na terenu.
Čičava konica je u Evropu uneta krajem XIX. veka a danas je već dosta raširena sa formiranom populacijom. U flori Vojvodine se nalazi u fazi useljavanja i prilagođavanja. Nejednako je rasprostranjena. Pored prirodnog širenja invazivnosti ove vrste doprinosi i transport onih poljoprivrednih proizvoda u kojima raste kao korov. Vrste roda Galinsoga (obe vrste koje rastu u Vojvodini) skoro nikada se ne javljaju kao pojedinačni primerci. Uvek formiraju, najčešće veoma guste populacije.

Stari naziv Galinsoga ciliata (Rafin.) S. F. Blake
Autor: Pal Boža
Status zaštite vrste

Sporadično invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice