Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják

Srpski naziv

Loboda


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 20-80 cm visoka. Rizom vertikalan, bez stolona. Stabljika često sa sporednim stabljikama. Listovi plavozeleni, čvrsti do prilično meki. Prizemnih listova malo, do 20, spoljašnji često loptičasti i tupi, ostali lancetasti do linearni i šiljati. Cvast metličasta, gronjasta u gornjem delu, sa više do mnogo glavica. Cvetovi i stubić žut. Cvetanje V-VIII.
Nastanjuje stenovita i travna mesta, na serpentinu, krečnjaku, kornitu, u šumama. Opšte rasprostranjenje: Evropa, mediteranska oblast do Kavkaza.

Sin. Hieracium piloselloides Vill.
Autor: Peđa Janacković


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice