Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Pilosella auriculoides (Láng) Arv.-Touv.

Srpski naziv

Panonska runjika


Opis vrste

Sin. Hieracium × echiogenes (Naegeli & Peter) Juxip, Hieracium echiogenes (Nägeli & Peter) Üksip, Hieracium × auriculoides A. F. Láng.


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice