Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Hypochaeris maculata L.

Srpski naziv

Pegavi svinjak


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 20-90 (100) cm visoka. Rizom crnkast, debeo, valjkasto vretenast. Stabljika uspravna, jednostavna ili pri vrhu granata sa 2-3 glavice, bez listova ili sa 1-2 lista, pokrivena kratkim dlakama. Prizemni listovi u rozeti, sedeći, pri osnovi suženi, duguljasti do objajasti, tupi, po obodu celi ili nazubljeni, svežezeleni, sa crvenkastim srednjim nervom, pokriveni kratkim krutim dlakama, katkad i sa smeđim mrljama; listovi stabljike jajasti, nazubljeni, mnogo manji, često nedostaju. Glavice velike, sa dugačkim drškama, ove ispod glavica zadebljale. Involukrum 18-25 mm dugačak, skoro poluloptast. Listići involukruma 1,5-2,5 mm široki, crnkastozeleni, po obodu otvoreniji, pokriveni zvezdasto pahuljastim dlakama; spoljašnji listići involukruma lancetasti, na vrhu strčeći, unutrašnji linearno lancetasti, prema vrhu žućkasti. Cvetovi limunžuti, duži od involukruma. Papus u jednom redu, čekinje papusa peraste. Ahenija 15-17 mm dugačka, sa dugačkim kljunom, poprečno naborana. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste na sušnim i umereno vlažnim livadama. Antički naziv verovatno za Hyoseris od hyppo = pod, ispod, pri i choiros = prase, jer svinje rado jedu ovu biljku.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović