Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Inula hirta L.

Srpski naziv

Utrenica rutava, kolutak


Opis vrste

Trajnica kratkog drvenastog rizoma, bez stolona. Stabljika uspravna, okruglasta, crvenkasto nahukana, naraste do 50 cm. Listovi grubi i jedri, s obe strane maljavi, celovitog do blago nazubljenog ruba. Glavice pojedinačne, ređe nekoliko njih cveta zajedno, promera su do 7 cm, boja im je tamnožuta, veoma su dekorativne. Cvetanje: VI-VII.
Svetloljubiva vrsta, koja se javlja na rubovima šuma, i u svetlim hrastovim i borovim šumama, na suvim i umereno suvim, neutralnim zemljištima od nizina do gorskog pojasa. Rasprostranjena je u Evropi i u srednjoj Aziji.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice