Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Jurinea mollis (L.) Reichenb.

Srpski naziv

Srebrna pilica, mekoglavica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 30-70 cm visoka, sa snažnim, vretenasto zadebljalim i granatim rizomom. Stabljika uspravna, samo pri osnovi sa listovima, najčešće jednostavna i sa 1 glavicom, ređe sa više glavica, vunasto i pahuljasto dlakava. Listovi duguljasto lancetasti, duboko perasto režnjeviti, retko nedeljeni, sa duguljastim do lancetastim režnjevima, ovi po obodu celi, 2-6 mm široki, slabo razvijeni, sa gornje strane paučinasto vunasto dlakavi, naposletku ogole i postaju tamnozeleni, sa donje strane stalno pokriveni sivo do belo pustenasto dlakama, u gornjem delu stabljike listovi najčešće linearno lancetasti, jednostavni. Glavice velike, 3-5 cm široke, pojedinačne, na vrhu stabljike. Involukrum loptast, sa linearno lancetastim listićima, ovi 1 mm široki, goli ili pri osnovi gusto vunasto dlakavi, na vrhu sa savijenom bodljom. Cvetovi purpurni. Unutrašnje čekinje papusa duže i skoro šire od spoljašnjih. Ahenija po gornjem obodu nazubljena, poprečno sa lamelama, 3-4 mm dugačka. Cveta od maja do juna meseca. Raste na suvim travnim mestima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice