Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Leucanthemum ircutianum DC.

Srpski naziv

Letnja rada, obična margareta


Opis vrste

Pripada botaničkom agregatu Leucanthemum vulgare aggr. (sin. Chrysanthemum leucanthemum). U Srbiji je predstavljena sa podvrstom subsp. leucolepis koju neki autori smatraju zasebnom vrstom (vidi tamo).


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice