Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Leucanthemum leucolepis (Briq. & Cavillier) Horvatić

Srpski naziv

Bleda rada, ivanjščica, margareta


Opis vrste

Novi naziv: Leucanthemum ircutianum subsp. leucolepis (Briq. & Cavill.) Vogt & Greuter


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice