Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Leucanthemum praecox (Horvatić) Villard

Srpski naziv

Proletnja rada, rana margareta


Opis vrste

Pripada botaničkom agregatu Leucanthemum vulgare aggr. (sin. Chrysanthemum leucanthemum). U Srbiji je opisana kao zasebna vrsta, ali se novije smatra samo sinonimnom.

Sin. Leucanthemum vulgare subsp. praecox Horvatić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice