Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Leucanthemum vulgare Lam.

Srpski naziv

Velika bela rada, volovsko oko, margareta


Opis vrste

Višegodišnja biljka, 20-100 cm visoka. Rizom valjkast, člankovit, koso položen. Stabljika uspravna, jednostavna i sa jednom glavicom, ili je granata sa više izduženih grančica koje su sa glavicom. Listovi prilično jedri, ± goli, retko pokriveni gušće kovrdžavim dlakama; prizemni listovi lopatičasti ili klinasto duguljasti, sa dugačkom drškom, grubo nazubljeni do perasto režnjeviti sa tupo nazubljenim režnjevima; listovi stabljike duguljasti ili linearno lancetasti, usko i ± duboko nazubljeni, zubci ± ušiljeni. Glavice sa dugačkim drškama, 3-5 cm u prečniku. Involukrum poluloptast; listići involukruma po obodu svetlo ili crnosmeđi, poređani kao crepovi na krovu. Središnji cvetovi zlatnožuti, jezičasti beli, najčešće duži od prečnika diska. Papus u središnjih cvetova nedostaje, u obodnih nedostaje ili obrazuje malu, kosu krunicu. Ahenija 2,5-3 mm dugačka, u obliku čigre. Cveta od maja do oktobra meseca. Raste na suvim do umereno vlažnim livadama, na žbunastim padinama i u svetlim šumama. Naziv roda potiče od grčke reči leucos = beo i anthemon = cvet. Naziv u antičko doba za Anthemis fuscata i vrste rodova Chrysanthemum i Matricaria zbog belih obodnih cvetova cvasti.

Stari naziv: Chrysanthemum leucanthemum L.
Napomena za složen taksonomski kompleks margareta: biljka raširena na svim boljim tlima, kod nas predstavljena sa sledećim ranije podvrstama, danas vrstama agregata: Leucanthemum pallens, Leucanthemum pachyphyllum, Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC. (centralni Balkan?), Leucanthemum adustum, Leucanthemum ircutianum, Leucanthemum praecox (za svaki zaseban takson vidi respektivni opis).
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice