Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Srpski naziv

Srčun


Opis vrste

Višegodišnja biljka 20-60 cm visoka. Rizom granat, puzeći, valjkast, razvija stolone sa ljuspama. Stabljika uspravna, gronjasto granata, grane strče koso. Listovi po obodu celi ili nazubljeni, šiljati, sa gornje strane pustenasto dlakavi. U donjem delu stabljike listovi duguljasti ili lancetasti, sa suženom osnovom, sedeći. U srednjem i gornjem delu listovi jajasto duguljasti do duguljasti, sedeći, sa srcastom osnovom, ova opkoljava stabljiku. Glavica mnogo, 15-35 mm široke, u gronjastoj cvasti. Listići involukruma zeljasti, linearni, sa dugačkim, trepljastim dlakama i sa žlezdama, dugačko ušiljeni, na vrhu skoro končasti. Cvetovi zlatnožuti. Jezičasti cvetovi skoro 1 mm široki, skoro dvostruko duži od involukruma. Spoljašnji red papusa krunicolik, nazubljen. Plod kraći od papusa, sa dlakama, 1,5 mm dugačak. Cveta od jula do septembra meseca. Raste pored puteva, pored potoka, na vlažnim livadama. Na Fruškoj gori je relativno česta. Naziv roda potiče od latinske reči pulex = buva, jer su se listovi upotrebljavali kao sredstvo protiv buva.

Stari naziv Inula dysenterica L.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Raširena, na vlažnim livadama.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice