Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Senecio nemorensis L.

Srpski naziv

Šumski kostriš, šumska krstica


Opis vrste

Višegodišnja 60-100 visoka biljka. Stabljika okrugla, gusto pokrivena rasuto raspoređenim listovima grubo testerastog oboda. Listovi odozdo ± dlakavi, donji jajoliki ili eliptični, gornji duguljasti. Čašica zvonasta, sastoji se od 6-8 mm dugih ± dlakavih ovojnih listova. Jezičastih cvetova 5-7. Cvetanje: VII-VIII. Široko rasprostranjena, ali kod nas sporadična šumska biljka, koju možemo naći na altitudama između 700 i 2200 m, najčešće u vegetaciji visokih zeleni uvala i klanaca, na polusenovitim staništima (semisciofit). Evropsko-Kavkaska vrsta.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice