Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Senecio ovatus (G. Gaertn. & al.) Hoppe

Srpski naziv

Ranik


Opis vrste

Višegodišnja šumska biljka, visoka do 150 (200) cm, valjkastog rizoma. Uspravna stabljika snažna, bridasta, zelena ± riđe nahukana. Veliki, 10-20 cm dugi listovi naizmenični, grubo testerasti, na kratkoj peteljci ili sedeći, s obe strane ± goli, duguljasto lancetasti. Cvetna glavica 2-2,5 cm široka, čašica (ovoj) 1 cm duga. Jezičastih cvetova 5-7. Cvetanje: VI-VIII. Kao i sve druge iz familije anemohorna je biljka, plod je papus iz kojeg vetar raznosi semenje uz pomoć ljuščica i dlačica. Nalazimo je na altitudama između 200 i 2000 m, na vlažnim, šumovitim staništima – tipično bukovim (Fagetalia) – i u šikarama, šumskim useklinama (požarišta, snegolomi, vetroizvaline). Biljka centralnoevropskog porekla, rasprostranjena u srednjoj i južnoj Evropi.

sin. Senecio fuchsii Gmelin


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice