Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Senecio sylvaticus L.

Srpski naziv

Šumski kostriš, šumska krstica


Opis vrste

Jednogodišnja, terofitna biljka, 15-50 cm visoka. Listovi paučinasto dlakavi, perasto deljeni. Glavice cilindrične, cvetovi žuti. Cvetanje: VII-IX. Nalazimo ga od nizina do 1200 m altitude, tipično u šumskim zajednicama, ali i u jarkovima pored puteva a navodi se i kao korov povrtarskih kultura. Evropski florni element.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović