Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Senecio vulgaris L.

Srpski naziv

Kostriš, dragušac, obična krstica


Opis vrste

Jedno ili dvogodišnja biljka, do 60 cm visoka, jednostavna ili granata. Stabljika i listovi goli ili ± paučinasto dlakavi. Listovi ± nazubljeni i režnjeviti, gornji sedeći a pri dnu uvasto obuhvataju stabljiku. Cvetovi žuti, najčešće samo cevasti. Jezičasti cvetovi – za razliku od drugih kostriša – nedostaju. Glavice cilindrične, raspoređene u kratke gronjaste cvasti. Cveta preko cele godine, pored puteva, u baštama i usevima, ruderalnim i kamenitim mestima (na šutu). Nađena je i do 1800 m altitude. Evro-Mediteranski florni element.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Rasprostranjena, na kultivisanom i ruderalnom zemljištu.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović