Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Jacobaea paludosa (L.) G. Gaertn. & al.

Srpski naziv

Žablja trava močvarna, barski kostriš


Opis vrste

Višegodišnja, vitka i ± robustna biljka – u pogodnim uslovima staništa može da dostigne i visinu od 200 cm. Stabljika iznutra šuplja, listovi sedeći, široko lancetasti, 10-20 cm dugi i ± 2 cm široki, testerasta oboda. Listovi su odozdo paučinasto-pustenasto maljavi, pokriveni gustim sivim dlačicama. Glavice cvasti poluloptaste, jezičastih cvetova ima 10-20, zlatnožute boje. Plod je papus – sa čekinjicama i dlačicama, kao u maslačka. Cvetanje: V-VII (VI-IX).
Raste od nizina do 600 m nadmorske visine. Tipično je barska biljka, nalazimo je na vlažnim staništima, pored obala, u šaševima. Eurosibirski je element u našoj flori.

Sin. Senecio paludosus L., Senecio riparius Wallr., Senecio paluster/palustre - nom. illeg.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović