Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tephroseris integrifolia (L.) Holub

Srpski naziv

Mličika


Opis vrste

Višegodišnja 20-70 cm visoka biljka, s kratkim rizomom. Stabljika kruta i uspravna, zajedno sa listovima ± pokrivena paučinasto-vunastim dlakama. Listovi ± ravnog oboda, prizemni blago testerasti. Glavice (3-15) razređene u gronjastim cvastima, 17-26 mm široke. Jezičastih cvetova 13. Cvetovi žuti, cvetanje: V-VII. Plod papus, tipičan za familiju. Cirkumpolarna, pretežno gorska vrsta, nalazimo je uglavnom na altitudama 400 do 2000 m, najčešće uz rubove šuma, na proplancima i planinskim livadama. Nađena je i u Vojvodini. Kod nas je retka i zaštićena je zakonom.

Stari naziv: Senecio integrifolius (L.) Clairv.
Sin. Senecio campestris (Retz.) DC.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice