Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Solidago gigantea Aiton

Srpski naziv

Štapika, golema zlatnica


Opis vrste

Višegodišnja biljka, gola, stablo 50-250 cm, često prekriveno voštanom navlakom, osim u predelu cvasti. Karakteristična odlika koja je odvaja od ostalih štapika jeste visina (vidi naziv), u rodu ne postoji vrsta višeg rasta. Listovi obično goli, involukrum obično 3,5-5 mm.
Odomaćena iz bašta širom Evrope. Javlja se kao subsp. serotina, koja je uglavnom tetraploid, ali se i subsp. gigantea javlja kao diploid, sa involukrumom 3,2-4 mm. Gaji se po baštama i parkovima. Naturalizovana neofita poreklom iz Severne Amerike, nalazi se po nizijskim šumama, pretežno vrbovim i topolovim. Uspostavlja stabilne populacije u riparijalnoj zoni akvatičnih ekosistema ali se može pojedinačno javiti i u zoni visoke i niske obale stajaćih voda (ševari, obično bez slobodne stajaće vode i visoki tršćaci na rubovima). Česta je i uz puteve, naročito pored ritskih šikara, i u rečnim šikarama bagremca (Amorpha fruticosa) i vrba (Salix). Vrsta je na primer veoma prisutna na području Apatinsko-Monoštorskog i Pančevačkog rita.

Sin. Solidago serotina Aiton
Autor: Dušanka Laketić
Status zaštite vrste

Invazivna vrsta (naturalizavana)


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice