Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Sonchus palustris L.

Srpski naziv

Velika gorčika


Opis vrste

Višegodišnja zeljasta biljka 60-250 cm visoka. Stabljika uspravna, pri vrhu granata, plavkasto-zelena, okruglog preseka, iznutra šuplja. Rizom krtolast, horizontalno položen. Prizemni listovi veliki, duguljasto lancetasti i perasto režnjeviti. Manji bočni listovi su sedeći ili obuhvataju stablo pri osnovi. Žuti cvetovi sakupljeni u cvast-glavicu mogu se videti od jula do oktobra.
Raste na vlažnim mestima, na obalama bara i vlažnim livadama. Nalazi se u Crvenoj knjizi flore Srbije (I tom - preliminarna lista najugroženijih biljaka).
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović