Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.

Srpski naziv

Štitasti povratić


Opis vrste

Višegodišnja biljka, bez mirisa, 40-80 (120) cm visoka, sa valjkastim, kosim i čvornatim rizomom. Stabljika uspravna, pokrivena retko dlakama. Listovi pokriveni retko dlakama, duguljasti (opšti oblik), neparno perasto deljeni, listića 7-15, ovi duguljasti ili lancetasti, dvostruko oštro testerasto usečeni ili perasto režnjeviti. U donjem delu stabljike listovi sedeći. Glavice 2,5-4 (6) cm široke, u razređenim, gronjastim cvastima. Involukrum poluloptast. Listići involukruma u više redi, zeleni, sa dlakama ili skoro goli, sa bledim ili svetlosmeđim kožastim obodom. Spoljni listići duguljasto šiljati, unutrašnji objajasti. Središnji cvetovi zlatnožuti. Jezičasti cvetovi beli, duži od involukruma, uski, 10-21 mm dugački. Papus krunicolik, jednak 1/4 dužine ploda. Ahenija 5- uglasta, 3 mm dugačka, jedva smolasto istačkana. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste na livadama, u kserofilnim šumama i suvljim mezofilnim šumama. Naziv roda se sreće oko IX veka i smatra se da je izveden od grčke reči athanatos = besmrtan, jer cvast mnogih vrsta dugo traje.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice