Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tragopogon balcanicus Velen.

Srpski naziv

Balkanska kozja brada


Opis vrste

Dvogodišnja biljka, 15-60 cm visoka, granate, ređe jednostavne stabljike. Listovi usko linearni, ali pri osnovi prošireni. Drške glavica pri osnovi su manje (jedva) zadebljale. Listića involukruma 4-5, najčešće jednake dužine sa cvetovima. Cvetovi su ljubičasti. Ahenija rebrasta, smeđa, pri vrhu bodljasto-ljuspasta, sa jako odebljalim kljunom i ispod papusa (dlačica za letenje) stegnut. Cveta u julu i avgustu.
Raste na stenovitim travnatim mestima i u kserofilnim šumama (Carpinetum orientalis) viših ekspozicija. Balkanski je florni element, raste na planinama Hrvatske, Makedonije, CG, BiH, Bugarske, Albanije, Grčke, Turske. Kod nas samo u užoj Srbiji: istočnoj i zapadnoj.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice