Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tragopogon dubius Scop.

Srpski naziv

Veliki kozobrad


Opis vrste

Jedno do dvogodišnja jaka biljka, koja naraste i do 1 m visine. Stabljika i drške glavice šuplje, prema vrhu čašasto zadebljale. Stabljika gola, listovi kruti, plavičastozeleni, duguljasto linearno lancetasti, visećeg vrha, pri osnovi malo prošireni. Glavice velike, sumpornožuti cvetovi lako uočljivi, 4-6 cm široki kad se otvore. Drška cveta se prema glavici postepeno udebljava. Papus prljavobeo, oko 2 cm dugačak. Ahenija oštro petouglasta, bodljikavo hrapava. Listovi involukruma (5-16) znatno duži od cvetova. Ta odlika i znatno robustnija pojava sigurno ga razlikuju od ostalih vrsta kozjih brada. Na ravničarskim staništima treba obratiti pažnju na sličnost sa peščarskim kozobradom (Tragopogon floccosus). Cvetanje: V-VII.
Nalazimo ga pored puteva, na nasipima, u peščarama, na suvim travnatim padinama, do 1000 m. Južnoevropsko-sibirski florni element.

Sin. Tragopogon major Jacq.
Autor: Jožef Dožai
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović