Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tragopogon pratensis L.

Srpski naziv

Kozja brada, turovet


Opis vrste

Dvogodišnja do višegodišnja biljka, 30-70 cm visoka. Koren valjkasto vretenast, smeđ, sa mnogo mlečnog soka. Stabljika gola ili u mladosti slabo vunasto pahuljasto dlakava, plavkastozelena, uspravna, jednostavna ili nešto granata, grančice sa jednom glavicom. Listovi duguljasto linearno lancetasti, šiljati, pri osnovi trbušasto prošireni, upola opkoljavaju stabljiku, goli, 4-10 mm široki. Drške glavica pri vrhu slabo zadebljale. Involukrum u vreme cvetanja 2,5-3 cm dugačak, u vreme plodonošenja samo malo produžen; listići involukruma 8-10, lancetasti, šiljati, iznad osnove utisnuti. Cvetovi sumporasto do tamnozlatnožuti. Ahenija pokrivena bodljastim ljuspama, 16-22 mm dugačka, sužena u kljun, ovaj jednak dužini ahenije ili nešto duži od nje. Cveta od juna do avgusta meseca. Raste uglavnom po livadama, ređe pored puteva i sušnih padina. Naziv roda potiče od grčke reči tragos = jarac i pogon = brada, zbog izgleda cvasti.

Sin. Tragopogon pratensis subsp. pratensis L.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice