Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tragopogon pterodes Petrović

Srpski naziv

Pančićev kozobrad, krilatoplodna kozja brada


Opis vrste

Endemična biljka koju je prvi opisao Josif Pančić davne 1884 godine. Locus classicus je bila Kamenica kod Niša. Dvogodišnja je ili trajna zelen, razgranate stabljike, pri osnovi pokrivene pahuljastim dlakama. Listovi pri osnovi prošireni, obuhvataju stabljiku, dugačko lancetasti. Drške glavica pri vrhu ± proširene, dlakave. Listića involukruma 6-8, dužih od ljubičastih cvetova. Papus prljavobeo, kraći od ahenije. Plod po obodu sa 5 krila.
Stenoendem Balkanskog poluostrva – nalazimo ga mestimično isključivo u Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji i ponegde u Turskoj. Najčešći u istočnoj Srbiji (Sićevo, Aleksinac, Pirot, Soko Banja, Knjaževac itd.), raste na otvorenim termofilnim kamenjarima, u zoni termofilnih listopadnih šuma.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice