Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Tussilago farfara L.

Srpski naziv

Podbelj, lapuh, beli kopitnjak, konjsko kopito


Opis vrste

Višegodišnja biljka, za vreme cvetanja 15 cm visoka, a za vreme plodonošenja 30 cm visoka, sa dugačkim, okruglastim, tanjim rizomom (često se iz slabog busena razvija i veći broj žiličastih korena). Listovi se razvijaju posle cvetanja, svi prizemni u toku leta postaju jedri, okruglasti do široko jajasti; potpuno razvijeni listovi u prečniku do 20 (30) cm široki, pravilno prstasti, sa 5-12 režnjeva, ovi šiljati i udaljeno plitko nazubljeni, sa kratkim, debelim crnkastim zubcima, pri osnovi samo do prvih bočnih nerava usečeni, u početku sa obe strane gusto belo vunasto pustenasto dlakavi, kasnije brzo ogole. Cvetne glavice pojedinačne, uspravne, naposletku viseće. Stabljika više, okruglaste, paučinasto vunasto dlakave, sa ružičastim ili zelenim ljuspastim listićima. Involukrum zvonast; listići involukruma linearno duguljasti, mnogobrojni, tupi, ± ružičasto prevučeni, pri osnovi opkoljeni ljuspama stabljike, naposletku nadole oboreni. Cvetna loža šuplja, gola. Cvetovi zlatnožuti, vrlo retko smeđastooranž. Središnji cvetovi hermafroditni, cevasti. Obodni cvetovi mnogobrojni, u više redi, usko jezičasti, jezičci 0,5 mm široki, nešto duži od involukruma. Papus u više redi, od svilasto sjajnih, dugačkih, jednostavnih dlačica, 3-4 puta duži od ahenije. Cveta od marta do maja meseca. Raste pored puteva, po kamenjarima, oranicama, vinogradima i pored potoka na šljunku. Naziv roda potiče od latinske reči tussis = kašalj i uobičajenog nastavka ago ili možda od agere = terati, jer je biljka uzimana kao lek protiv kašlja.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste

Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva (*Komercijalna vrsta)


Rasprostranjenje

Raširena na pustim i siromašnim tlima.

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice