Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Xanthium strumarium L.

Srpski naziv

Boca, dikica, čičak


Opis vrste

Jednogodišnja biljka, 16-120 cm visoka, bez aromatičnog mirisa, sivozelena sa vretenastim korenom. Stabljika, lisne drške i liske sa šilastim, prilično belim dlakama, suve jako zbrčkane. Listovi srcasto trouglasti, sa drškama, sa donje strane najčešće beličasti, bez žlezda ili sa bezbojnim žlezdama. Muške glavice, dugačke, loptaste, sa zelenim cvetovima, ovi sa žlezdama. Omotač ploda elipsoidan, zelen ili žućkastozelen, sa dva prava kljuna ili su ovi nagnuti jedan prema drugom, pokriven umereno gusto dlakavim bodljama; između dve bodlje nalaze se kratke dlake i žlezde. Cvetanje: VII-X.
Poreklom verovatno iz Amerike. Danas skoro kosmopolit. U Evropu unesena vrsta i potpuno odomaćena. U Srbiji rasprostranjena. Uglavnom se nalazi po ruderalnim mestima.
Autor: Peđa Janacković
Status zaštite vrste

Potencijalno invazivna vrsta


Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice