Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Asterales -> familia Compositae

Vrsta

Latinski naziv

Xeranthemum annuum L.

Srpski naziv

Jednogodišnja slamnica


Opis vrste

Jednogodišnja biljka, 15-50 (60) cm visoka, sa tankim vretenastim korenom. Stabljika sa dosta listova, tupouglasta, prileglo sivo vunasto i pustenasto dlakava, uspravna, račvasto granata, grančice sa jednom glavicom. Listovi po obodu celi, sa gornje strane sivi ili tamnozeleni, paučinasto vunasto dlakavi, sa donje strane sivo pustenasto dlakavi, po obodu savijeni, oko 3 cm dugački i 2-7 mm široki. U gornjem delu stabljike listovi suženi u obliku drške, ostali sedeći. Glavice pojedinačne, 3,5-5 cm široke, na grančicama koje u gornjem delu nemaju listove. Involukrum skoro poluloptast, spoljašnji listići jajasti, vrlo kratko šiljati, beličasti, unutrašnji listići linearno lancetasti, ušiljeni, ružičasti, svilasto sjajni, za vreme cvetanja na suncu skoro vodoravno rašireni. Cvetovi sa svetloljubičastom krunicom. Dvopolnih cvetova oko 100. Obodni cvetovi ženski, 4-8. Palje lancetaste, sa bodljastim vrhom. Papus 2-3 mm dugačak, od 5 ušiljenih ljuspi. Ahenija 3-5 mm dugačka, nešto savijena. Cveta od juna do oktobra. Raste pored puteva, oranica, vinograda, na sunčanim kamenitim i travnim mestima.
Autor: Dragiša Savić
Status zaštite vrste
[ Vrsta se ne spominje na listama vrsta od značaja za zaštitu prirode. ]

Rasprostranjenje

Podaci o nalazima u SrbijiStranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović


Smrtovnice Osmrtnice