Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Malpighiales -> familia Euphorbiaceae

Vrsta

Latinski naziv

Euphorbia nutans Lag.

Srpski naziv

Savinuta mlečika


Opis vrste

Jednogodnišnja zeljasta biljka. Stabljika uspravna ili ustajuća, razgranata, do 20 cm visoka, u gornjem delu sa proređenim dlakama. Listovi sa kratkom drškom, koso jajasti, pri osnovi zaobljeni, duž oboda celi ili testerasti, zeleni ili crvenkasti. Cvasti na vrhu stabljike. Plod glatka čahura. Cvetanje i oprašivanje: od jula do septembra; entomofilno. Plodonošenje i raznošenje: od avgusta do oktobra; antropohorno.
Poreklom iz Severne Amerike (Kanada i SAD), kod nas uneta slučajno. Zasad bez stabilne populacije, nalažena je sporadično uz nasipe puteva, na degradiranim zemljištima i zasejanim površinama. Za sada zabeležena na manjem broju lokaliteta u Sremu i Bačkoj.
Autor: Ružica Igić


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste

Invazivna vrsta - status DD (nova pridošlica)


Rasprostranjenje

Adventivna vrsta. (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina).Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović