Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Anthyllis aurea Welden

Srpski naziv

Zlatni ranjenik, žuti kovilj


Opis vrste
[ Ne postoji opis za izabranu vrstu. ]

Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog I Strogo zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje

Srbija (Kosovo), Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija.Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović