Taksonomska hijerarhija
Root -> regnum Plantae -> phylum Magnoliophyta -> classis Magnoliopsida -> ordo Fabales -> familia Fabaceae

Vrsta

Latinski naziv

Astragalus contortuplicatus L.

Srpski naziv

Beličasti kozinac, panonski kozlinac, savinuti kozlinac


Opis vrste

Jednogodišnja 5-50 cm visoka, dlakava biljka. Dlačice na stablu i listu tanke, 1-2 mm duge, jednostavne ili savijene, bele, a na cvastu tamnije. Stabljike mnogobrojne, puzeće ili uspravne. Listovi 5-15 cm dugi sa 6-11 parova eliptičnih do objajastih naspramnih listića; stipule (jezičak lisne plojke) zelenkaste, 5-10 mm duge; peteljke 1-2 cm duge, dlakave poput stabljike. Cvasti mnogocvetne, grozdići sa 5-15 (-20) cvetova, na 1-4 cm dugim peteljkama; brakteje zelene, linearne, 2-3 mm duge, sa stršećim dlakama. Čašica 5-6,5 mm duga, zvonasta, gusto prekrivena belim ili tamnijim dlakama. Krunica ± žuta – latice belkaste ili žućkaste, ± eliptične, 5-7,5 × 2,5-3,5 mm, duboko urezanog vrha. Krila 4-5,5 mm duga. Cvetanje: VI-VIII. Plod mahuna ± potpuno savinuta u krug.
Areal Evroazijski, sa proširenjem na severni deo Afrike (Egipat). Kod nas je vrsta više zastupljena u nizinskoj, Panonskoj zoni, i zbog nestajanja prirodnih staništa spada u kategoriju ranjivih i kritički ugroženih vrsta. Nalažena je na vlažnim zaslanjenim područjima, obalama stajaćica i u plavnoj zoni reka, ali je biologija vrste – zajedno sa vezanošću za neki poznati habitat – nedovoljno poznata.
Autor: Jožef Dožai


Galerija slika
[ Ne postoje slike za izabranu vrstu. ]


Status zaštite vrste


Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva: Prilog II Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva;


Rasprostranjenje
[ Ne postoje podaci za izabranu vrstu. ]


Stranicu održava(ju)

Dragiša Savić, Jožef Dožai, Tomica Mišljenović